Historie

Sklárna Květná je jednou z nejdéle fungujících skláren na našem území. Postavena byla v roce 1794, založil ji kníže Alois Lichtenstein. Lokalita pro výstavbu byla vybrána velmi pečlivě v centru bukových lesů nedaleko Uherského Ostrohu v katastru obce Strání, nalezišti kvalitního sklářského písku.

Huť vybavená dvěma tavícími pecemi nabídla práci lidem z blízkého okolí i z ostatních lokalit lichtensteinských panství ze Slovenska či Rakouska. Sklárna se nejprve soustředila na výrobu tabulového a nejrůznějšího užitkového stolního skla. Kvalitnější a exkluzivnější druhy skla začíná huť vyrábět až od poloviny devatenáctého století, kdy ji kupuje rakouský podnikatel Emanuel Zahn. Nový majitel postavil další sklářskou pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla, zdobeného broušením a rytím.

Právě Emanuel Zahn přivedl zkušené skláře, kteří s sebou přinesli nové techniky a způsoby výroby. To vedlo nejen rapidnímu zlepšení kvality výrobků, ale také rozšíření sortimentu a zejména i modernizaci podle výtvarných impulsů plynoucích z vídeňských uměleckých kruhů. V souvislosti s tím se také v roce 1894 mění název sklárny, kdy se začal užívat místní název Květná (Blumenbach). Toto jméno se brzy stává puncem kvality a je vyhledávané na světových trzích. Firma Zahn & Göpfert zřizuje vzorkovny a dispoziční sklady v Londýně, Paříži, Berlíně i Hamburku a vystavuje na světových veletrzích v Lipsku. Jako druhá sklárna v Evropě zavádí Květná dekoraci leptáním již v roce 1897. Různě dekorované stolní sklo se v té době vyváželo do USA, Afriky, Austrálie, Egypta Skandinávie, Rakouska, Německa a Švýcarska.

Sklárna zachovala výrobu i v období první poloviny 20. století. Po zestátnění fungovala nadále a mezi lety 1961 až 1990 byla sklárna jedním ze závodů národního podniku Moravské sklárny ve Květné. Po roce 1989 došlo k několika majetkovým a vlastnickým změnám, k významným milníkům patřily roky 2011 – 2018, kdy květenská sklárna patřila do sklářské skupiny Crystalite Bohemia, kterou v roce 2009 založil podnikatel Lubor Cerva. Po rozdělení obou závodů z důvodu prodeje skupiny vznikla nová společnost, Cerva Bohamia, která je současným vlastníkem a provozovatelem sklárny Květná. Majoritní podíl v ní drží opět podnikatel Lubor Cerva.